Alinea Pecunia

Bijela naslovnica publikacije Aliena Pecunia s kovanicamaTomislav Bilić
Aliena pecunia. Zbirka antičkog novca zaplijenjena u Ustaškom logoru Požega / Aliena pecunia. The collection of Roman coins confiscated in the Ustashe Požega Camp. Opera Varia Musei Archaeologici Zagrabiensis 3. Zagreb, Arheološki muzej u Zagrebu / The Archaeological Museum in Zagreb, 2020.

Numizmatički odjel Arheološkog muzeja u Zagrebu, među više od četvrt milijuna predmeta, čuva i numizmatičku zbirku konfisciranu od strane režima kvislinške NDH tijekom Drugog svjetskog rata.

Numizmatičkom analizom dijela zbirke koji obuhvaća antički novac utvrđeno je da zbirka najvjerojatnije potječe iz područja istočnog dijela Savsko-Dravsko-Dunavskog međurječja, koje danas pripada Republici Hrvatskoj. Istovremeno, arhivsko istraživanje rezultiralo je pronalažanjem podataka i donošenjem zaključaka koji se podudaraju s onima dobivenima numizmatičkom analizom.

Moguće su dvije verzije rekonstrukcije okolnosti oduzimanja zbirke: prema vjerojatnijoj varijanti, ona je zaplijenjena u Iseljeničkom i useljeničkom logoru Slavonska Požega tijekom ljeta 1941. godine, no postoji i mogućnost da je oteta nekom lokalnom požeškom kolekcionaru židovske vjere i/ili etničke pripadnosti u gradskoj ispostavi Ustaškog pokreta.

 

SADRŽAJ

PREDGOVOR
UVOD
ANALIZA SASTAVA ZBIRKE
PORIJEKLO ZBIRKE
Ustaški državni teror prema Srbima, oduzimanje imovine i iseljeničko-useljenički logori / The Ustashe state terror against Serbs, confiscation of property and emigration-immigration camps
Ustaški državni teror prema Židovima i oduzimanje imovine / The Ustashe state terror against Jews and confiscation of property
Struktura požeškog ustaškog upravnog aparata i oduzimanje židovske imovine / The structure of Ustashe administration in Požega and the confiscation of Jewish property
ZAKLJUČAK
ARHIVSKI IZVORI
LITERATURA
KATALOG
Napomene uz katalog
Literatura korištena u katalogu
Katalog predmeta
Dodatak katalogu
TABLE

IMPRESUM

Nakladnik
Arheološki muzej u Zagrebu

Za nakladnika
Sanjin Mihelić

Uredništvo
Jacqueline Balen
Tomislav Bilić
Ivan Radman-Livaja
Filomena Sirovica

Urednik
Miroslav Nađ

Recenzenti
Ivan Mirnik
Andrej Šemrov
Filip Škiljan

Lektura hrvatskog jezika
Ivana Kuna

Prijevod na engleski jezik
Tomislav Bilić

Lektura engleskog jezika
Andy Tomlinson

Fotografije
Igor Krajcar

Oblikovanje i priprema za tisak
Sensus Design Factory
Svjetlana Šegović

Tisak
Tiskara Zelina d.d.

Naklada
250

Dvojezična publikacija (na hrvatskom i engleskom jeziku)

ISBN 978-953-8143-25-0

CIP 001062683

Zagreb, studeni 2020.

Tiskanje knjige financijski je pomoglo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje