Skizzenbücher

Ana Solter

Skizzenbücher – Putne bilježnice Josipa Brunšmida (1892. ‒ 1911.)
Opera Varia Musei Archaeologici Zagrabiensis 04

Josip Brunšmid (1858. – 1929.), ravnatelj Arheološkog odjela Narodnog muzeja u Zagrebu (danas Arheološki muzej u Zagrebu – AMZ), svake je godine u proljeće i jesen kretao na svojevrsne terenske uviđaje po raznim dijelovima države. Cilj putovanja bila je zaštita arheološke i druge spomeničke građe, što je obično podrazumijevalo obilazak lokaliteta po dojavi, rekognosciranje, poduzimanje iskopavanja, preuzimanje ili otkup građe, susrete s muzejskim povjerenicima, organizaciju transporta građe do Zagreba, i dr. Uz veliku količinu građe koja je s tih putovanja dospjela u muzejski fundus, te uz brojne publicirane radove, svjedočanstvo ovog aspekta Brunšmidovog rada je njegovih 12 Skizzenbüher koje su pohranjene u Dokumentarnoj zbirci I AMZ te jedna u Arheološkom muzeju u Splitu. Brunšmid je Skizzenbuch – džepnu bilježnicu za crtanje tvrdih korica – redovito nosio na put i u nju bilježio informacije s terena te popisivao i skicirao građu. Kako su bilješke nastajale na terenu, nerijetko zapisivane u brzini i neuredno, Brunšmid bi se pobrinuo da se njihov sadržaj naknadno uredno prepiše. Na taj je način nastao skup od 476 listova koji faksimilski donosimo u katalogu ove publikacije.

Ova publikacija ne valorizira informacije o arheološkim lokalitetima niti se bavi analizom arheoloških predmeta, već je vodič kroz Brunšmidova putovanja koja su većim dijelom i okosnica nastanka zbirki Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Pregled knjige Skizzenbücher – Putne bilježnice Josipa Brunšmida (1892. ‒ 1911.)

Sadržaj

Uvod
Josip Brunšmid (Vinkovci, 1858. – Zagreb, 1929.)
Putovanja Josipa Brunšmida
Putne bilježnice Josipa Brunšmida
Katalog
Arhivski izvori i građa
Literatura

Impresum

Nakladnik: Arheološki muzej u Zagrebu
Za nakladnika: Sanjin Mihelić
Autorica: Ana Solter
Tehnički urednik: Emil Podrug
Recenzenti: Ina Miloglav, Rajna Šošić-Klindžić
Korektura: Jelena Jović
Oblikovanje i priprema za tisak: Sensus Design Factory, Srećko Škrinjarić
Tisak: Tiskara Zelina d.d.
Naklada: 300

Zagreb, 2021.

ISBN: 978–953–8143–27–4

CIP 001118422

Izdavanje ove knjige financijski su pomogli Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje