Vjesnik AMZ

VAMZ - VJESNIK ARHEOLOŠKOG MUZEJA U ZAGREBU

ISSN 0350-7165

Glavni urednik
Tomislav Bilić, Arheološki muzej u Zagrebu

Uredništvo
Jacqueline Balen, Arheološki muzej u Zagrebu
Maja Bunčić, Arheološki muzej u Zagrebu
Ivan Drnić, Arheološki muzej u Zagrebu
Ivan Mirnik, Arheološki muzej u Zagrebu, u mirovini
Miroslav Nađ, Arheološki muzej u Zagrebu
Ivan Radman-Livaja, Arheološki muzej u Zagrebu
Filomena Sirovica, Arheološki muzej u Zagrebu
John Chapman, Durham University, UK
Peter Kos, Narodni muzej Ljubljana, Slovenija
Preston Miracle, University of Cambridge, UK


Uređivačka politika
Vjesniku Arheološkog muzeja u Zagrebu je arheološki godišnjak s vanjskim istorazinskim vrednovanjem. U njemu se objavljuju znanstveni, stručni i pregledni radovi iz pretpovijesne, antičke i srednjovjekovne arheologije, povijesti i numizmatike te drugih srodnih znanstvenih disciplina koji prethodno nisu bili objavljeni putem nekog drugog medija.

Rukopisi se predaju na dva jezika, od kojih je jedan hrvatski, a drugi po izboru (engleski, francuski, njemački i talijanski) ili na jednom od navedenih jezika (engleski, francuski, njemački i talijanski) uz sažetak na hrvatskom. Rukopisi se šalju na e-mail adresu vjesnik@amz.hr.

Ako uredništvo smatra da se rukopis tematikom ne uklapa u profil časopisa ili da ima nedostatke koji se ne mogu ispraviti, može ga, prije pokretanja postupka istorazinskog vrednovanja, odbiti uz prikladno obrazloženje. Rukopisi se primaju tijekom cijele kalendarske godine. Rukopisi se ne honoriraju, a autor dobiva jedan besplatni primjerak časopisa i članak u digitalnom obliku. Nakon tiskanja časopis se može naći u PDF formatu na besplatnom znanstvenom web portalu HRČAK. Autor teksta predajom svojeg rukopisa pristaje na objavljivanje svojeg rada na portalu HRČAK i na mrežnim stranicama Arheološkog muzeja u Zagrebu, bez naknade.

Časopis ne naplaćuje troškove obrade članaka niti naplaćuje zaprimanje članaka.
Časopisu je pristup otvoren, a primjenjuje licencu CC BY-NC-ND.

Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu indeksira se u sljedećim bazama:


Vjesnik AMZ-a je u kategorizaciji Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj svrstan u najvišu kategoriju domaćih časopisa (a1).


Istorazinsko vrednovanje
Uredništvo, na temelju uvida u dospjeli rukopis, odlučuje o daljnjem postupku. Rukopis koji se uklapa u profil časopisa i svojim sadržajem ispunjava kriterije upućuje se u proces istorazinskog vrednovanja vanjskim recenzentima. Rukopis kojem nedostaju prilozi vraća se autorima na doradu. Odbijeni rukopis (tj. onaj koji ne zadovoljava kriterije) vraća se autorima uz prikladno obrazloženje.

Odgovornost je autora da, nakon što rukopis prođe postupak istorazinskog vrednovanja, prilagodi članak prema parametrima Vjesnika. Svaki rukopis šalje se kao anonimni tekst dvojici vanjskih recenzenata, a u slučaju suprotstavljenih mišljenja rukopis se ocjenjuje dodatnim recenzentskim mišljenjima. Recenzenti iznose svoje mišljenje i sugestije, ocjenjuju prihvatljivost za objavu i daju prijedlog kategorizacije rada.

Sve sveske Vjesnika Arheološkog muzeja u Zagrebu možete čitati ovdje bez naknade.

VAMZ možete kupiti ovdje

 

UPUTE AUTORIMA

Upute autorima

Izjava autora rukopisa o autorstvu i autorskim pravima

Recenzentski obrazac

Copyright and Permissions Statement

Publication Ethics and Publication Malpractice Statement

Statement on Content Licensing

Statement on Digital Archiving Policy

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje