Zdjela s ručkom s rogolikim protomama iz Kaptola

Zdjela s ručkom polukuglastog tijela te kratkog cilindričnog vrata. Pronađena je tijekom sustavnih istraživanja tumula 2 na groblju Kaptol-Gradci 1975. godine, a datira se u 7. st. pr. Kr. Godine 2007. ovaj je tumul ponovo istraživan revizijskim istraživanjem te je imenovan kao tumul 10.

Površina zdjele je grafitirana. Trakasta ručka nadvisuje obod zdjele te na vrhu i kraju, gdje se spaja s trbuhom posude, ima po dva stilizirana rogolika protoma.

Tumul 10 (u tadašnjoj dokumentaciji poznat kao tumul 2) je prvi puta istraživan 1975. godine u pokušaju da se obnove istraživanja u Kaptolu, koja su se na groblju Kaptol-Čemernica, smještenom južno od groblja Kaptol-Gradci, sustavno odvijala od 1965.-1971. godine. Istražena je jedna četvrtina tumula i tom prilikom su pronađene četiri posude – među njima i zdjela s ručkom s 3D modela.

Sustavno istraživanje koje je provedeno 2007. godine otkrilo je pravokutnu grobnu komoru koja je bila načinjena od drveta i obzidana kamenom. Na sjeverozapadnoj strani bio je mali dromos (ceremonijalni prilazni hodnik) dužine oko 1 m također obzidan kamenom. Unutar komore pronađeno je još osam keramičkih posuda koje s već pronađenim čine izuzetan komplet. Među metalnim nalazima ističe se komplet naoružanja koji se sastojao od dva željezna koplja, željezne sjekire s ručicama i brončane sjekire sa zaliscima koja je označena geometrijskim znakom. Spomenuti komplet je vjerojatno bio u umotan u tkaninu i položen u kut grobne komore, a zavežljaj je bio učvršćen s dvije brončane višeglave igle. U grobu su pronađeni i željezni nožići i željezna perla koji su vjerojatno bili dio pojasa od organskog materijala (kože).

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje