Izložbe

SEMPER FIDELIS – kućni ljubimci u antici

Do ponovnog postavljanja izložbe u Muzeju razgledajte njenu virtualnu varijantu u našem Virtualnom muzeju.

Virtualni stari Egipat

Otvorene su sve sobe izložbe: Skarabeji srca, Mumije, Stele, Ušabti figure, Kanopske Vaze, Papirusi, Brončane figure božanstva

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje