Stalni postav

Stalni izložbeni postav Arheološkog muzeja u Zagrebu prikazuje razvoj pretpovijesnih materijalnih i duhovnih kultura, odnosno kultura koje ne poznaju pismo te povijesne kulture i civilizacije kod kojih je raširena uporaba pisma.

Muzejski fundus sistematiziran je u odgovarajućim zbirkama. Pretpovijesna, Antička (grčki i rimski spomenici) i Srednjovjekovna zbirka slijede uobičajeni kronološki sustav. Muzej posjeduje Egipatsku zbirku, jedinu takve vrste u ovim prostorima i Numizmatičku zbirku, jednu od najvećih takvih zbirki u Europi i svijetu.

Najveći dio spomeničke građe domaće je provenijencije, iz krajeva koji pripadaju hrvatskom povijesnom prostoru, no za razliku od drugih sličnih muzeja u Hrvatskoj, Arheološki muzej u Zagrebu posjeduje i bogate zbirke i spomenike inozemnog podrijetla. Uz Egipatsku zbirku, kao i znatan dio materijala Numizmatičke zbirke, stranog je podrijetla i nekoliko značajnih kolekcija grčkog i rimskog spomeničkog materijala. Osobito treba istaknuti bogatu kolekciju oslikanih grčkih vaza južnoitalskog i grčkog podrijetla, zatim dragocjenu kolekciju kamenih spomenika italske provenijencije, a iznimnu pozornost privlače i glasoviti povoji Zagrebačke mumije, odnosno Zagrebačka lanena knjiga - Liber linteus Zagrabiensis.

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje