O željeznom dobu

Željezno doba dobilo je ime po kovini do koje se dolazilo složenim i dugotrajnim procesom preradbe željezne rude. Njegova starija etapa koja je trajala od 8. do 4. stoljeća pr. Kr. naziva se starijim željeznim ili halštatskim dobom po nalazištu Hallsttatt u gornjoj Austriji. Mlađa etapa razvoja trajala je od kraja 4. do kraja 1. stoljeća pr. Kr. naziva se mlađim željeznim dobom ili latenom po lokalitetu La Tène u Švicarskoj.

Željezno doba obilježeno je razvojem rudarstva i metalurgije željeza, formiranjem novih oblika materijalne i duhovne kulture te sve naglašenijom socijalnom diferencijacijom nastalom ponajprije zbog povećane proizvodnje metala i kontrole trgovine.

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje